Τήνος Κυκλάδες Tinos Island Cyclades Greece Hellas Grèce Griechenland Grecia

ΜΕΣΑ ΜΕΡΗ

Μέσα Μέρη

Μέσα Μέρη

Μια παλαιότερη διοικητική διαίρεσή του νησιού το κατανέμει σε τέσσερις περιοχές με την προσθήκη των Μέσα Μερών (νοτιοανατολικό τμήμα της Τήνου), την οποία σας παρουσιάζουμε.

Περιλαμβάνει τα Χωριά: Ξινάρα | Κάμπος | Σμαρδάκιτο | Ταραμπάδος | Κτικάδος | Χατζηράδος | Καρυά | Μουντάδος | Τριπόταμος | Σπεράδος
 
map of tinos

Tinos island Cyclades Greece e-tinos.gr © 2002-2015 | e-cyclades.com | visitgreece.eu | Design by mare creative service | Hosting by mareweb services. All rights reserved.